آموزش در خدمت توسعه پایدار


unsdanesharm

مقدمه

آموزش ابزار اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار و توسعه هزاره به شمار می رود. آموزش، انسان ها را با دانش و مهارت های لازم جهت تشکیل یک آینده بهتر، توانمند می سازد. پیرو برگزاری اجلاس ریو + ۲۰ در سال ۲۰۱۲ در برزیل، یونسکو و سایر نهادهای تخصصی ملل متحد وENO     ، که یک شبکه مجازی از مدارس و گروه های مربوط به توسعه پایدار در جهان است، متعهد گردیدند که کشورها و مدارس را تشویق نمایند که ۱۰۰ میلیون درخت تا سال ۲۰۱۷ در سراسر جهان بکارند. روز بین المللی درخت کاری فرصت مغتنمی برای مدارس و گروه های علاقمند به محیط زیست، صلح و توسعه در جهان است تا تعهدات خود را به حفظ و احترام به حقوق نسل های آینده نشان داده و پاس دارند.

بر این اساس،در چارچوب فعالیتهای مربوط به اجرای برنامه های دهه آموزش برای توسعه پایدار ملل متحد در ایران (۲۰۱۴-۲۰۰۵) مجتمع آموزشی دانش در نظر دارد با همکاری بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو در ایران و همکاران استانی در منطقه اسلام آباد غرب، مراسم روز بین المللی درخت کاری را برگزار نماید و از کلیه نهادها و سازمانهای آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی دعوت می کند تا در این اقدام ملی که گامی موثر در راستای پیشبرد اهداف توسعه پایدار در منطقه است، مشارکت نمایند.

اهداف

 ارتقای آگاهی عمومی در زمینه توجه به نقش آموزش در توسعه پایدار 

 افزایش اطلاعات دانش آموزان و سایر اقشار اجتماعی در زمینه توجه به حفظ محیط زیست و رعایت حقوق نسلهای آینده 

– تقویت روحیه همکاری و تفاهم اجتماعی در بین دانش آموزان از طریق کار جمعی

– ظرفیت سازی و هماهنگی منطقه ای به منظور ارتقای دانش عمومی در توسعه پایدار

– تقویت ارتباط و هماهنگی بین نهادی در خصوص آموزش برای توسعه پایدار در منطقه

حامیان

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران – مرکز آموزش عالی علمی کاربردی امام رضا(ع) – شهرداری اسلام آبادغرب انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران – انجمن متخصصان محیط زیست ایران – انجمن ارزیابی محیط زیست ایران دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کرمانشاه – اداره ی آموزش و پرورش اسلام آبادغرب – اداره ی جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب