معاون فرهنگی و دانشجویی


زهرا خسروی

تحصیلات :

کارشناسی : آمار – دانشگاه رازی

کارشناسی ارشد: آمار – دانشگاه رازی

سوابق :

کارشناس آمار و اطلاعات مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی امام رضا(ع) از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش علمی – کاربردی امام رضا(ع) از ۱۳۹۰ تا کنون