گروه آموزشی حقوق


گروه حقوق در نظام پودمانی، رشته ی حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو دارد.

نشانی: اسلام آبادغرب-بولوار شهید مطهّری-مرکز امام رضا(ع)-طبقه ی سوم-دپارتمان علوم اجتماعی

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۳۱۰۳۰

مدیر گروه: خسرو بی نیاز

کارشناس مسئول: امیر خسروی

کارشناس: محمد علی زاده