قسم الهندسیه المیکانیکیه


هذه المجموعه فی مجالات میکانیکیه سیارات واحدات من طلاب المرحله الجامعیه، هذه المجموعه تم تجهیز ورش العمل العامه سیارات و المیکانیکیه و الهیدرولیکیه بنیوماتیکیه و السیارات الکهربائیه غیرالمدمره

اختبار، الهیکل – جسم السیاره – واللحام و المعادن و المولدات و الارسال المسبوکات و الاختبارات غیر المتلفه.

العنوان: مدینه إسلام أبادغرب – شارع شهید المطهری- المرکز الامام الرضا(ع) – الطابق الاول

هاتف:۰۰۹۸۸۳۴۵۲۴۵۱۲۲

رئیس قسم: المهندس مرزبان صفری

المسئول عن التنظیم حلقات عمل و مختبرات: المهندس الماس سعیدپور

 

dsc04344

 آزمایشگاه هیدرولیک و پنیوماتیک:
دارای انواع مجمــوعه مدارات هیدرولیکـی و پنیوماتیکـی می‌باشد. کاربرد این آزمایشگاه در طراحی و نصب سیستم های بادی و روغنی مانند باز و بسته نمودن درب اتوبوس یا طرز کار پیکورهای روغنی  می‌باشد. آزمایشگاه عملگرها که کاربرد آن شناخت قطعات عمل شونده توسط روغن یا باد است. آزمایشگاه سنسورها که کاربرد آن شناخت سنسورهای حسگر جهت انجام کار توسط عملگرهاست. آزمایشگاه تست برق خودرو که کاربرد آن نصب و تعمیر برق خودرو در ماشین‌های کاربراتوری و انژکتوری است. دراین آزمایشگاه دروس آزمایشگاه عملگرها، آزمایشگاه سنسورها و آزمایشگاه هیدرولیک و پنیوماتیک تشکیل می‌گردد.