آرشیو اطلاعیه های آموزشی

 1. اطلاعیه آموزش درخصوص دریافت کارت ورود به جلسه نیمسال اول ۹۷-۹۶   |   ۱۱ دی ۱۳۹۶   |  336 بازدید
 2. اطلاعیه ی آموزش برای انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶(مهر ۹۶)   |   ۰۴ شهریور ۱۳۹۶   |  445 بازدید
 3. اطلاعیه آموزش درخصوص دریافت کارت ورود به جلسه تابستان   |   ۳۱ مرداد ۱۳۹۶   |  280 بازدید
 4. اطلاعیه آموزش برای انتخاب واحد تابستان ۹۶   |   ۲۶ خرداد ۱۳۹۶   |  725 بازدید
 5. اطلاعیه آموزش درخصوص دریافت کارت ورود به جلسه نیمسال دوم ۹۶-۹۵   |   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶   |  378 بازدید
 6. اطلاعیه ی آموزش برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵(بهمن ۹۵)   |   ۳۰ دی ۱۳۹۵   |  1435 بازدید
 7. اطلاعیه آموزش درخصوص دریافت کارت ورود به جلسه نیمسال اول ۹۶-۹۵   |   ۲۲ آذر ۱۳۹۵   |  501 بازدید
 8. تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۶-۹۵   |   ۲۸ مرداد ۱۳۹۵   |  664 بازدید
 9. بخشنامه تقویم آموزشی دوره تابستان ۹۵-۹۴   |   ۲۰ خرداد ۱۳۹۵   |  526 بازدید
 10. تقویم آموزشی دوره تابستان ۹۵-۹۴   |   ۱۳ خرداد ۱۳۹۵   |  473 بازدید
 11. اطلاعیه ی آموزش برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴(بهمن ۹۴)   |   ۲۲ دی ۱۳۹۴   |  902 بازدید
 12. اطلاعیه آموزش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه نیمسال اول   |   ۲۶ آذر ۱۳۹۴   |  886 بازدید
 13. برنامه امتحانی پایان ترم دروس عملی   |   ۲۳ آذر ۱۳۹۴   |  572 بازدید
 14. اطلاعیه تمدید درخواست وام دانشجویی   |   ۱۴ آذر ۱۳۹۴   |  477 بازدید
 15. اطلاعیّه ی آموزش برای انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴(مهر ۹۴)   |   ۰۹ شهریور ۱۳۹۴   |  532 بازدید
 16. اطلاعّيه ی آموزش در خصوص نظرسنجی و کارت ورود به جلسه نیمسال دوم   |   ۰۴ خرداد ۱۳۹۴   |  1064 بازدید