گزارش تصویری حضور و سخنرانی دکتر کتایون تقی زاده در مرکز امام رضا(ع)


دکتر کتایون تقی زاده استاد و عضو هیأت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ میهمان مرکز امام رضا(ع) بود.