گروه مهندسی برق


امکانات گروه مهندسی برق مرکز امام رضا

گروه مهندسی برق دارای ۵ کارگاه و آزمایشگاه می باشد که در این ۵ واحد تعداد ۱۰ عنوان کارگاهی و آزمایشگاهی بصورت عملی تدریس می شود: از جمله آزمایشگاه مدار الکتریکی – آزمایشگاه الکترونیک – آزمایشگاه مدار منطقی – آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی – آزمایشگاه ماشین های الکتریکی – آزمایشگاه سیستم های کنترل کامپیوتری – کارگاه برق صنعتی – کارگاه برق ساختمان – کارگاه مدار فرمان – کارگاه تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی .

در تجهیز امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی سعی شده است از جدیدترین تجهیزات به روز استفاده شود، که در این راستا بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی، از شرکت های معتبر بین المللی و عمدتاً از کره جنوبی خریداری شده است.

تعدادی از خدمات قابل ارائه به صنایع همجوار

با توجه به امکانات موجود در مرکز می توان از این امکانات و با استفاده از مدرسین توانمند در آموزش کارکنان واحدهای صنعتی استان کرمانشاه و ایلام استفاده کرد.

۱-     آموزش PLC به کارکنان کارخانه های کاشی، سیمان – کارخانه پتروشیمی – کارخانه قند.

۲-     آموزش برق صنعتی به کارکنان کارخانه های کاشی – کارخانه سیمان – کارخانه پتروشیمی – کارخانه قند و صنایع موجود در شهرک های صنعتی.

۳-     آموزش تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی به کارکنان کارخانه های موجود.

گروه برق مرکز امام رضا(ع) می تواند نیروی کار آموزش دیده و مجرب با توانایی های فنی ذیل را به صنایع معرفی نماید.

آموزش دیدگان این دوره قادر خواهند بود با در نظر گرفتن اصول طراحی در ساخت و تولید، بازسازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترلی ماشی آلات مختلف و همچنین در امور نظارت بر پروژه های اتوماسیون و تهیه نقشه های لازم جهت پروژه ها نیازهای صنعت را بعنوان تکنیسین کاربردی برطرف نمایند.

مشاغل کاردان علمی – کاربردی برق صنعتی:

– سرپرست تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل اتوماتیک کارخانجات

– سرپرست نصب و راه اندازی ماشین آلات و تعمیرات

– سرپرست سرپرست پروژه های برق رسانی

– سرپرست مسؤل تهیه نقشه های الکترونیکی

– مونتاژکار و نصب کننده مدار ماشین آلات صنعتی

– طراحی و مونتاژو تابلوهای برق و مدارات فرمان

همچنین دانش آموختگان گروه برق مرکز قابلیت اجرای موارد و احراز مشاغل ذیل را دارند:

– مسئول تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل اتوماتیک کارخانجات

– نصب و راه اندازی تجهیزات کنترلی ماشین آلات صنعتی

– مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی

– متصدی     تهیه نقشه های کنترلی

– مونتاژکار و نصب کننده سیستم های کنترل کامپیوتری

– متصدی سیستم های کنترل رباتیک

– متصدی سیستم های مکاترونیک