گروه حقوق


گروه حقوق ثبتی مرکز امام رضا(ع) می تواند نیروی کار آموزش دیده و مجرب با توانایی های فنی ذیل را به بخش های خدمات اجتماعی معرفی نماید.

فارغ التحصیلان دوره کاردانی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی قادر خواهند بود با فراگیری دانش عمومی، نظری و عملی درباره مسایل حقوقی – ثبتی – قضایی و نیز کسب توانایی های لازم قادر خواهند بود که در سیستم های قضایی اعم از دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک و حتی تمامی دادگستری ها، آموخته های خود را به مرحله عمل رسانند.

لازم به ذکر است به منظور تربیت مسئولانی کاردان و مجرب با توانایی های لازم اقدام به طراحی این دوره شده است تا بدین وسیله ضمن عینیت بخشیدن به غنای کیفیت آموزش های تکنولوژی مرتبط با این رشته، امکان تقویت قابلیت ها و توانمندی های کارکنان دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.

 1. آشنایی مقدماتی با مباحث حقوقی
 2. آشنایی با انواع اسناد، اجزای حقوق ثبت و مجموعه قوانین و مقررات ثبتی
 3. آشنایی با روشهای ثبت اسناد، املاک و ثبت شرکتها
 4. آشنایی با جدیدترین اطلاعات مربوط به بخشنامه های ثبتی و کمک در تجزیه و تحلیل آن ها و کاربرد آن به صورت عملی در دفاتر اسناد رسمی
 5. فعالیت در بخش بایگانی و آشنایی با بایگانی نوین سازمان ثبت اسناد و املاک
 6. فعالیت در اداره اجرا و آشنایی با قوانین جدید مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک
 7. فعالیت در اداره املاک سازمان ثبت اسناد و املاک
 8. نظارت بر کار اجرایی دفاتر اسناد رسمی و کنترل محاسبات بر اساس بخشنامه ها و قوانین ثبتی

همچنین دانش آموختگان دوره های کاردانی حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی مرکز دارای توانایی ها و مهارت های ذیل می باشند:

 1. آشنایی کامل با اسناد، اجزای حقوق ثبت و مجموعه قوانین و مقررات ثبتی
 2. آشنایی کامل با روشهای ثبت اسناد، املاک و ثبت شرکتها
 3. آشنایی کامل با وظایف و مراحل انجام کار در سطح کارشناسی امور اسناد و املاک
 4. فعالیت در جمع آوری اطلاعات مربوط به بخشنامه های ثبتی و کمک در تجزیه و تحلیل آن ها و کاربرد آن به صورت عملی در دفاتر اسناد رسمی
 5. نظارت بر کار اجرایی دفاتر اسناد رسمی و کنترل محاسبات بر اساس بخشنامه ها و قوانین ثبتی
 6. آشنایی کامل با مراحل ترتیبی نحوه راه اندازی دفاتر اسناد رسمی
 7. شناخت عمومی نسبت به کلیه اساسنامه های ثبتی و چگونگی کاربرد آن ها با توجه به موقعیت مکانی و زمانی
 8. نظارت و کنترل پرسنل تحت سرپرستی
 9. ایجاد خلاقیت و نوآوری در افراد تحت سرپرستی، بررسی و ارایه طریق برای حل مشکلات

همچنین دانش آموختگان گروه حقوق ثبتی مرکز قابلیت اجرای موارد ذیل را دارند:

دانش آموختگان کارشناسی:

 1. سردفتری اسناد رسمی
 2. دفتر یاری اسناد رسمی
 3. وکالت دعاوی خصوصی و دولتی( داخلی و خارجی)
 4. قضاوت
 5. مشاور حقوقی( کارشناس حقوقی) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
 6. کارشناس حقوقی در اجرای احکام مدنی و کیفری
 7. کارشناس ثبتی در اجرای احکام اسناد و املاک در ادارات ثبت اسناد و املاک
 8. کارشناس ثبتی – حقوقی در تنظیم قراردادهای اقتصادی – بازرگانی داخلی و خارجی در دفاتر اسناد رسمی

دانش آموختگان کاردانی:

 1. دفتر یاری اسناد رسمی
 2. متصدی تنظیم اسناد(سند نویسان در دفاتر اسناد رسمی)
 3. متصدی دفاتر املاک
 4. متصدی بایگانی ثبت
 5. منشی دادگستری در امور مربوط به آئین قرار تأمین دلیل