گروه آموزشی فناوری اطلاعات


گروه فناوری اطلاعات در مقاطع کاردانی و کارشناسی به آموزش می‌پردازد. موفقیّت در مسابقات ملی روباتیک و تدوین سرفصل مهندسی فناوری ارشد امنیت شبکه و برنامه درسی اخلاق کامپیوتر از مهم‌ترین فعالیّت های این گروه در سطح ملی می‌باشد.
این گروه دارای سه سایت کامپیوتر مجهز به شبکه و اینترنت پرسرعت است.

نشانی: اسلام آبادغرب-بولوار شهید مطهری-مرکز امام رضا(ع) – طبقه ی چهارم

تلفن:۰۸۳۴۵۲۴۲۸۰۰

 

این سایت با مسـاحت ۷۰ مترمربع دارای ۲۰ دستگاه کامپیوتــر مجهــز به اینترنت و  نرم افزارهای به روز و شبکه می‌باشد.

این سایت با مساحت ۸۰ مترمربع دارای ۱۶ دستگاه کامپیوتر مجهز به قطعات به‌روز، اینترنت پرسرعت و شبکه داخلی است.

سایت شماره سه با مساحت ۹۰ مترمربع دارای ۱۶ دستگاه کامپیوتر مجهز به قطعات به‌روز، اینترنت پرسرعت و شبکه داخلی می‌باشد.