گروه آموزشی حقوق


تأسیس گروه حقوق در مرکز امام رضا(ع) به واسطه‌ی اعلام نیاز دادگستری استان کرمانشاه برای کادر دیپلمه‌ی خود صورت گرفت و اکنون گروه در رشته‌های حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی و دستیاری قضایی در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو دارد.

نشانی: اسلام آبادغرب-بولوار شهید مطهّری-مرکز امام رضا(ع)-طبقه ی سوم-دپارتمان علوم اجتماعی

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۳۱۰۳۰

مدیر گروه: خسرو بی نیاز

کارشناس مسئول: امیر خسروی