نشست هم اندیشی تحلیل روش­ها و تجارب همکاری مشترک ایران و آلمان در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد


با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر دلاور مدیرکل دفتر همکاری های علمی و بین المللی جمعی از مدیران، کارشناسان و مربیان و اساتید بخش های مهارتی مراکز فنی و حرفه ای و همچنین بنگاه های اقتصادی و روسا و نمایندگان کانون­های انجمن­های صنفی و کارفرمایی و کارگری، نشست هم اندیشی تحلیل روش­ها و تجارب همکاری مشترک ایران و آلمان در زمینه آموزش مهارتی حرفه­ای در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به فعالیت های گسترده این دانشگاه در زمینه های آموزش های مهارتی نکاتی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه به عنوان اولین متولی آموزش مهارتی کشور از صفر تا صد فرایند آموزش را عهده دار است. بنابر این انتظار می­رود که در این نشست کارشناسی نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد ساختار مطلوب مبتنی بر تجربیات آلمان در تمام ابعاد آموزشی به ویژه در حوزه آموزش و بازآموزی مربیان و مدرسان هم­اندیشی انجام پذیرد.

سپس دکتر نیکویی مشاور دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی به تشریح سیستم دوال آموزش حرفه­ای آلمان و ویژگی­های این سیستم و همچنین تحلیل روش­ها و تجارب طرح دوره­های آموزشی هجده­ماهه پرداخت.

وی در قسمت دوم سخنرانی خود به فرایند طرح دوره­های هجده ماهه پرداخت و ضمن اشاره به مراحل تبادل نظرات اولیه و بازدیدهای مطالعاتی متقابل طرف­های ایرانی و آلمانی و اهداف و موضوعات توافق نامه همکاری، ساختار کمیته­های کارشناسی و وظایف آنها و تشکیل گروه ترانسفر متشکل از کارشناسان و استاد مربیان هریک از حرفه­های دهگانه را معرفی و در پایان ساختار شبکه انتقال که موجب تداوم و تسریع در اجرای مراحل طرح و ارتقای کیفیت آن شده است تشریح کرد.

در ادامه مهندس عطاردیان رئیس کانون عالی انجمن­های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به نیاز بنگاه­های اقتصادی و انجمن­های صنفی کارفرمایی به وجود نیروی انسانی ماهر در این خصوص تاکید کرد.

سپس دکتر خسروی رئیس مرکز علمی کاربردی امام رضا (ع) کرمانشاه با ذکر مقدمه ­ای از مساله ارتباط آموزش­های دانشگاهی با نیازهای عرصه عمل واقعی نظیر صنعت و خدمات اجتماعی در ایران از دیدگاه اقتصادی، به تبیین مساله موصوف با لحاظ نهادهای اجتماعی و حاکمیتی پرداخت و اظهار داشت: آموزش­های مهارتی به تقویت بخش­هایی از اقتصاد منجر می­شود.

در ادامه دو نفر از آموزش دیدگان طرح دوره های ۱۸ ماهه به ارائه سوابق و تجربیات خود در این حوزه پرداختند.

در پایان نیز دکتر دلاور ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

لینک خبر در پرتال مرکزی دانشگاه جامع: https://www.uast.ac.ir/fa/news/47231/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF