مرکز امام رضا(ع) در میان ده مرکز منتخب دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تحصیل دانشجویان خارجی


وب سايت انگليسي دانشگاه جامع علمي كاربردي ده مركز منتخب اين دانشگاه را براي فعاليتهاي علمي بين المللي معرفي نمود. به گزارش اين وب سايت مراكز پليمر بوشهر، نفت پارس جنوبي، هواپيمايي ماهان، امام رضا عليه السلام، كوشاي تهران، جهاددانشگاهي امام خميني، شهرداري تهران، نيكوكاري رعد و فولاد پيچ كار؛ به عنوان مراكز منتخب دانشگاه جامع علمي كاربردي ايران براي فعاليتهاي علمي بين المللي و تحصيل دانشجويان خارجي معرفي شده اند.
لينك:https://www.uast.ac.ir/en/page/136/some-distinguished-uast-centers

لینک خبر در وب سایت دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان کرمانشاه: https://km.uast.ac.ir/fa/news/45804/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C