مجتمع آموزشی دانش


danesharm

مجتمع آموزشي دانش – به عنوان قديمي ترين نهاد آموزشي بخش غيردولتي اسلام آبادغرب- از سال ۱۳۷۰ کار خود را آغاز نمود. اين مجتمع هم اکنون با دو پيش دبستاني و دبستان دخترانه و پسرانه، يک مدرسه راهنمايي پسرانه، و دبيرستان و مرکز پيش دانشگاهي پسرانه به فعاليّت مي پردازد.

 مدارس:

 دبستان پسرانه ي دانش

نشاني : اسلام آبادغرب – بولوار شهيد چمران – روبروي بيمارستان امام خميني(ره)

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۲۴۱۴۱

مدير: جلال کريمي

دبستان دخترانه ي دانش

نشاني : اسلام آبادغرب – بولوار شهيد چمران – نبش خيابان شهيد همت ميربيگي

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۲۴۲۹۲

مدير: خانم حاتمي

راهنمايي پسرانه ي دانش

نشاني : اسلام آبادغرب – بولوار شهيد چمران – خيابان شهيد ايوان نژاد

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۲۳۸۴۴

مدير: سياوش همت زاده

دبيرستان و مرکز پيش دانشگاهي دانش

نشاني : اسلام آبادغرب – بولوار شهيد چمران–خیابان شهید قنبر پور-تقاطع خیابان شهید ایوان نژاد و شهید میر بیگی

مدير: محمد قاسمي