تماس با مرکز


آدرس:

کرمانشاه – اسلام آبادغرب – بولوار شهید مطهری

پست الکترونیک: info@ircast.org

کد پستی: ۶۷۶۱۸۶۱۷۱۳

********************

تلفن خانه ی مرکزی

تلفن: ۵۲۲۴۶۹۹ – ۵۲۴۱۰۸۰ – ۵۲۴۵۱۲۵ (۰۸۳۴)

فکس: ۵۲۴۵۱۲۴ (۰۸۳۴)

********************

دپارتمان برق و مکانیک

بولوار شهيد مطهري – طبقه ی دوم – اتاق ۲۱۱

تلفن:۵۲۴۵۱۲۲ (۰۸۳۴)

*******************

دپارتمان علوم اجتماعی

بولوار مطهری-مرکز امام رضا(ع)-طبقه ی سوم – شماره ی ۳۱۱

تلفن:۵۲۳۱۰۳۰ (۰۸۳۴)

*******************

انتظامات

تلفن:۵۲۳۱۰۱۱ (۰۸۳۴)

 

[intergeo id=”wNxMTM”][/intergeo]