برگزاری دوره مهارت های عمومی مدرسان دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مرکز امام رضا(ع)


دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس روز سه شنبه ۵ امرداد ماه باحضور ۴۵ مدرس در مرکز آموزش علمی امام رضا(ع)برگزار گردید.

در این دوره یکروزه دکتر بیژن رضایی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی به بیان مباحثی در خصوص اصول و روشهای تدریس پرداختند. این دوره­ ی مهارتی برای سومین سال متوالی به منظور توانمندسازی مدرسان علمی کاربردی و ارتقای توان کیفی آنها برگزار گردید. در پایان مدرسین حاضر نظرات و پیشنهادات خود را در قالب فرم های نظرسنجی ارائه نمودند.