اطلاعیه ی آموزش برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴(بهمن ۹۴)


بأسمه تعالی

ضمن آرزوی موفقیت،به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه (سجاد) به نشانی edu.uast.ac.ir و مطابق برنامه ی ذیل انجام می گیرد:

مقطعنیمسال ورودانتخاب واحدحذف و اضافه
تاریخ شروعتاریخ پایانتاریخ شروعتاریخ پایان
کاردانی سال تحصیلی 92-93 ـ نیم‌سال 2 و قبل از آن1394-11-031394-11-031394-12-011394-12-01
سال تحصیلی 93-94 ـ نیم‌سال 11394-11-041394-11-041394-12-021394-12-02
سال تحصیلی 93-94 ـ نیم‌سال 21394-11-061394-11-071394-12-031394-12-03
سال تحصیلی 94-95 ـ نیم‌سال 11394-11-111394-11-121394-12-041394-12-04
کارشناسی سال تحصیلی 92-93 ـ نیم‌سال 21394-11-031394-11-031394-12-011394-12-01
سال تحصیلی 93-94 ـ نیم‌سال 11394-11-051394-11-051394-12-021394-12-02
سال تحصیلی 93-94 ـ نیم‌سال 21394-11-081394-11-101394-12-031394-12-03
سال تحصیلی 94-95 ـ نیم‌سال 11394-11-131394-11-141394-12-041394-12-04
زمان فعال شدن انتخاب واحد از ساعت 00:01 تاریخ شروع لغایت ساعت 23:59 تاریخ پایان می باشد

شروع کلاس ها نیز از روز  شنبه ۱۷ بهمن خواهد بود.

ضمنا ثبت نام معرفی به استاد ویژه ی دانش جویان در آستانه ی دانش آموختگی به صورت مراجعه و درخواست حضوری با دردست داشتن خلاصه وضعیت از سامانه سجاد در روزهای ۱۷ تا ۲۰ بهمن انجام شده (دپارتمان کامپیوتر-اتاق ۴۰۷ آقای شریفی) و زمان امتحان معرفی به استاد متعاقباً اعلام می شود.

دانشجویان محترم در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن های ۰۸۳۴۵۲۲۴۶۹۹ یا ۰۸۳۴۵۲۴۱۰۸۰ واحدهای فناوری اطلاعات و آموزش تماس گرفته یا از طریق پست الکترونیک info@ircast.org پیام بفرستند.

با آرزوی توفیقات الهی