اطلاعیه ی آموزش برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵(بهمن ۹۵)


بأسمه تعالی

 

ضمن آرزوی موفقیت،به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ منحصراً به صورت اینترنتی  و از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه (سجاد) به نشانی edu.uast.ac.ir و مطابق برنامه ی ذیل انجام می گیرد:

مقطعنیمسال ورودانتخاب واحدحذف و اضافه
تاریخ شروعتاریخ پایانتاریخ شروعتاریخ پایان
کاردانی سال تحصیلی 93-94 ـ نیم‌سال 2 و قبل از آن1395-11-061395-11-061395-11-301395-11-30
سال تحصیلی 94-95 ـ نیم‌سال 11395-11-081395-11-091395-12-011395-12-01
سال تحصیلی 94-95 ـ نیم‌سال 21395-11-111395-11-111395-12-021395-12-02
سال تحصیلی 95-96 ـ نیم‌سال 11395-11-131395-11-131395-12-031395-12-03
کارشناسی سال تحصیلی 93-94 ـ نیم‌سال 2 و قبل از آن1395-11-071395-11-071395-11-301395-11-30
سال تحصیلی 94-95 ـ نیم‌سال 11395-11-101395-11-101395-12-011395-12-01
سال تحصیلی 94-95 ـ نیم‌سال 21395-11-121395-11-121395-12-021395-12-02
سال تحصیلی 95-96 ـ نیم‌سال 11395-11-141395-11-141395-12-031395-12-03
زمان فعال شدن انتخاب واحد از ساعت 00:01 تاریخ شروع لغایت ساعت 23:59 تاریخ پایان می باشد

شروع کلاس ها نیز از روز  شنبه ۱۶ بهمن خواهد بود.

ضمنا ثبت نام معرفی به استاد ویژه ی دانش جویان در آستانه ی دانش آموختگی به صورت مراجعه و درخواست حضوری با دردست داشتن خلاصه وضعیت از سامانه سجاد در روزهای ۱۶ تا ۱۹ بهمن انجام شده  و زمان امتحان معرفی به استاد ۲۳ تا ۲۸ بهمن می باشد.

دانشجویان محترم در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن های ۰۸۳۴۵۲۲۴۶۹۹ یا ۰۸۳۴۵۲۴۱۰۸۰ واحدهای فناوری اطلاعات و آموزش تماس گرفته یا از طریق پست الکترونیک info@ircast.org پیام بفرستند.

 

با آرزوی توفیقات الهی