اطلاعیه تمدید درخواست وام دانشجویی


با توجه به اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان، مهلت ثبت نام وام شهریه تا  ۱۵/۹/۹۴ تمدید گردیده است.